Vetenskapplig undersökning

En växt måste kunna göra jobbet för att bli en del av Ogreen familjen.

I vetenskapliga undersökningar framgår det att Ogreen växter kammar hem höga poäng för vitalitet och luftrenande verkan. Den luftrenande verkan av Ogreen Clean Machines är överlägsna inom detta område, konkret omvandlat i luftrenande yta m2 per växt. För dessa egenskaper är växterna certifierade. I samarbete med vår partner Fytagoras testas växterna under vetenskapliga former i laboratorium för att undersöka nivå de tre kärnvärdena av Ogreen:
Vital: Vetenskapligt bevisat bättre livskvalitet med Ogreen Clean Machines.
Clean: Vetenskapligt konkret påvisbar luftrening med Ogreen Clean Machines.
Green: Miljövänligt odlad (MPSA och miljövänlig förpackning (FSC).

Vetenskapliga undersökningsbyrån Fytagoras

Fytagoras är en vidareutveckling av avdelningen för naturvetenskapliga växtundersökningar i Leiden och har tagits över av FFEW (Food, Flowers, Energy och Water). FFEW vill omvandla vetenskaplig kunskap till praktiska lösningar och härmed bidra till utvecklandet av hållbara produktionstekniker, utrustning, och produkter som bidrar till livsmedel-, hälso- och miljöfrågor.

Vilka skadliga ämnen renar Ogreen luften från? Resultaten från undersökning anges per växt:
Alla gröna växter är inte luftrenande. Men Ogreen växter är det. De flesta växter renar endast 1m2 eller 2m2 medan Ogreen växter renar minst 10m2 och ofta till och med 20m2 eller 30m2. Vi har testat flera olika växtsorter och valt ut de med högsta poäng för luftrenande verkan.
- Ogreen Hero (1 växt renar 23m2 luft)
- Ogreen Champ (1 växt renar 30m2 luft)
- Ogreen Superb (1 växt renar 10m2 luft)
- Ogreen Icon (1 växt renar 30m2 luft)

- Ogreen Genius (1 växt renar 12m2 luft)

Vilka föroreningar renar växten ur luften?
Ogreen växter kan ta upp alla kemiska ämnen som svävar i luften (så kallade flyktiga föreningar). Kända ohälsosamma flyktiga föreningar i vårt inomhusklimat är: formaldehyd, bensen, toluen, aceton, ammoniak och olika sorters alkoholer. Kortfattat tar växter upp och omvandlar CO2 i luften till syre och socker. Ogreen växter har alltså möjligheten att eliminera CO2 ur luften. Därutöver kan växter binda mikroskopiskt små partiklar på bladen. Härmed reducerar de partikelkoncentrationen i luften. 

Hur mäts de luftrenande egenskaperna för växter?
De luftrenande egenskaperna hos växter mäts oftast genom att placera en växt i ett slutet utrymme. Detta utrymme fylls med en standardmängd av skadliga förenade ämnen. Sedan mäts tidsåtgången för renande av utrymmet (till exempel med sensorer). För att kunna jämföra olika växter är det viktigt att alla växter behandlas under samma (goda) förhållanden (inga kraftiga förflyttningar, tillräckligt med vatten, samma ljus etc.). Dessutom kan effekten på stress av luftrenande egenskaper mätas på detta sätt.

Hur renar växter luften?
Ogreen växter fungerar som gröna maskiner. Cellerna hos växter är små gröna maskiner som omvandlar kemiska ämnen till andra ämnen. Ämnen bryts ner och ämnen byggs upp. Dessa kontrollerade reaktionerna utförs ofta av enzymerna i växterna Växtens olika delar, blad, stjälkar, rötter, är bundna med varandra via transportkanaler där vatten och de upplästa ämnena transporteras genom växten. Ämnen i bladen kan på så vis förekomma i rötterna.

Därutöver har det utförts diverse andra vetenskapliga undersökningar med Ogreen växter såsom: 
-Högre produktivitet på jobbet med Ogreen växter. En hälsosam arbetsplats genererar vinst! Kontor är den mest förekommande arbetsplatsen och även om renoveringar sker med jämna mellanrum är kontoret fortfarande en ohälsosam plats att befinna sig på. Torr luft, lite dagsljus och en ökad ljudnivå i samband med allt fler kontorslandskap. Dessutom producerar skrivare många skadliga ämnen. Människor blir ofta trötta efter en dag på kontoret. Inomhusplantering bidrar till värdefulla förbättringar för ovanstående punkter. Såväl för välmående och hälsa som för produktivitet, koncentration och problemlösande förmåga hos medarbetare.
-Förbättrad luftkvalitet i klassrum med Ogreen växter. Undervisning blir allt grönare. Det är ingen hemlighet att klassrummet är en av de mest ohälsosamma platserna att tillbringa din dag i. Små utrymmen med genomsnittligen 30 barn och ofta dålig luftfiltrering frågar efter problem. Vilka kommer som ett brev på posten. Men det finns också en ökande förståelse av orsakerna. CO2 –mätare gör allt fler skolor medvetna om den dåliga luftkvaliteten. Att placera ut växer i klassrummen har lyckligtvis visat sig vara en lösning. Men det kan och det händer mer. Gröna skolgårdar, vertikala eller horisontella grönsaksland. Undervisningen blir också allt grönare i ett rasande tempo eftersom det verkligen fungerar. Barn och grönt är en sund och inspirerande kombination.
-Vitalt åldrande med Ogreen växter

Titta på hemsidan intogreen.nl för ytterligare information om vetenskapliga undersökningar och gröna växter.