Clean

Låt våra Clean Machines göra jobbet åt dig!Clean

För att klassificeras som en Clean Machine måste växten kunna leverera! Det finns nämligen en stor del gröna krukväxter som påstås vara luftrenande men som inte uppnår kraven för godkänt i våra tester på grund av alldeles för låga poäng för sin luftrenande verkan. För att få ingå i vårt sortiment måste växten ha renande egenskaper över genomsnittet och filtrera minst 10 m2! Under odlingen av Ogreen ser vi till att de hälsosamma krukväxternas egenskaper ges maximalt utrymme för utveckling. På så sätt blir det riktiga luftrenare som förbättrar din livskvalitet. Du kan alltså alltid lita på att våra utvalda sorter kommer att fungera för dig. Vi presenterar dem här 

Vackra luftrenare i kruka

Visste du att kemiska utsläpp förekommer i stor utsträckning inomhus? Till stor del från vardagliga produkter såsom byggmaterial, rengöringsmedel, engångsmaterial och skrivare. Det svävar även många (mikroskopiskt små) partiklar i ett genomsnittligt hem, på ett kontor och i en skola. Ogreen Clean Machines tar upp svävande kemiska ämnen i inomhusluften. De identifierande smutsiga ämnena är: formaldehyd, bensen, toluen, aceton, ammoniak och olika sorters alkohol. Därutöver tar växterna under dagen upp CO2 ur luften och omvandlar koldioxid till syre. Små partiklar kommer i kontakt med bladen och minskar koncentrationen i luften. Med våra Ogreen Clean Machines kan du snabbt och billigt vidta åtgärder för att minska luftföroreningarna i ditt hem. Gröna luftrenare som gör jobbet åt dig samtidigt som de är vackra att se på.

Clean